Manual de operare. Motoare de curent alternativ DR , DRN * _0816*

S4 dating bububu

Manual de operare. Motoare de curent alternativ DR , DRN * _0816*

B Opţiuni Instalaţia electrică Prevederi suplimentare Utilizarea schemelor electrice de conectare şi a planurilor de alocare Manual de operare Motoare de curent alternativ 3 4 Cuprins 5. Documentația se adresează tuturor persoanelor care se ocupă de lucrările de montare, instalare, punere în funcțiune și service ale produsului. Puneți documentația la dispoziția celor interesați într-o stare lizibilă. Asigurați-vă că persoanele responsabile de instalație, de s4 dating bububu acesteia, precum și persoanele care lucrează la produs pe propria răspundere, au citit în întregime și au înțeles documentația.

  1. Кэти полезла в столик, извлекла оттуда шприц и кусок черного жгута.
  2. Николь была необыкновенно спокойна.
  3. Спросила она у Орла.

Simbolurile de pericol utilizate indică fie un pericol general, fie unul specific. Tipul pericolului şi sursa acestuia. Posibile consecinţe în caz de nerespectare.

icon dating

Măsuri pentru evitarea pericolului. Manual de operare Motoare de curent alternativ 7 8 1 Indicații generale Dreptul la reclamaţii în garanţie 1. Aceasta reprezintă premisa pentru un regim de funcționare fără defecțiuni și pentru onorarea dreptului la reclamațiile în garanție. Citiți mai întâi documentația, înainte de a utiliza aparatul! Aceasta reprezintă condiţia de bază pentru o funcţionare sigură. Produsele îşi păstrează proprietăţile şi caracteristicile de performanţă numai dacă se respectă această condiţie.

12 vs 1: Speed Dating 12 Musicians Without Seeing Them - Versus 1

Toate drepturile rezervate. Multiplicarea, modificarea, difuzarea sau alt tip de valorificare integrală sau parţială este interzisă. D siguranță funcțională" 8 Manual de operare Motoare de curent alternativ 9 Indicații generale Convenţie privind denumirea Convenţie privind denumirea DR. Valabil pentru motoarele din liniile de produse DRS. Valabil pentru motoarele din linia de produse DRN Reprezintă dimensiunea nominală sau mărimea Manual de operare Motoare de curent alternativ 9 10 2 Instrucţiuni de siguranţă Note preliminare 2 Instrucţiuni de siguranţă 2.

Dacă utilizați alte componente suplimentare, respectați instrucțiunile de avertizare și de siguranță. Pericol de moarte sau răniri grave. Nu se vor instala niciodată sisteme de acționare deteriorate.

  • Ce să faci dacă zdrobi ta îți dorește inamicul
  • Ce pot sa mai spun?!
  • Blind Dating Bucuresti
  • Manual de operare. Motoare de curent alternativ DR , DRN * _* - PDF Free Download
  • Prin urmare, i dup trecerea a 24 de ani de la aprobarea legislaiei lingvistice, bibliotecile noastre se confrunt cu o mare lips de literatur indispensabil organizrii procesului de nvmnt.
  • "Да, - решила она, - здесь было бы чересчур очевидно.

Reclamați imediat firmei de transport daunele constatate. Demontarea nepermisă a capacelor necesare, utilizarea necorespunzătoare, instalarea sau deservirea greșite reprezintă un pericol de accidentare și daune materiale grave.

Informații suplimentare se regăsesc în capitolele următoare. Asigurați-vă că persoanele responsabile de instalație și de operare, cât și persoanele care efectuează lucrări pe proprie răspundere la produs, au citit și au înțeles complet documentația. În calitate de operator, asigurați-vă că toate lucrările menționate în continuare sunt efectuate numai de către specialiști calificați: Transportul Depozitarea Amplasarea și montarea Instalarea și conexiunea Punerea în funcțiune Întreținerea și mentenanța Scoaterea din funcțiune Demontarea Eliminarea deșeurilor Asigurați-vă că toate persoanele care efectuează lucrări la nivelul produsului respectă următoarele norme, dispoziții, documente și indicații: Normele naționale și regionale pentru siguranță și prevenirea accidentelor Plăcuțele de avertizare și siguranță de pe produs Toate documentele de proiectare aferente, manualele de punere în funcțiune și de instalare, schemele electrice și schemele de conexiuni Nu montați, instalați sau puneți în funcțiune produse deteriorate!

Toate prevederile și condițiile specifice instalației Asigurați-vă că instalațiile în cadrul cărora este montat produsul sunt dotate cu dispozitive de monitorizare și s4 dating bububu suplimentare.

clearlake ca dating

Respectați prevederile cu privire la siguranță și legile privind mijloacele tehnice de lucru și prevederile pentru protecția împotriva s4 dating bububu care sunt în vigoare. Manual de operare Motoare de curent alternativ 11 12 2 Instrucţiuni de siguranţă Grupul-ţintă 2. În sensul prezentei documentații, personalul de specialitate reprezintă personalul familiarizat cu montarea, instalarea, remedierea defecțiunilor și mentenanța produsului și care dispune de următoarele calificări: Calificarea în domeniul mecanicii, conform normelor naționale în vigoare Cunoașterea acestei documentații Lucrările electrotehnice trebuie efectuate exclusiv de către un electrician autorizat instruit.

În contextul acestei documentații, prin electricieni autorizați se înțeleg persoanele familiarizate cu instalațiile electrice, punerea lor în funcțiune, remedierea defecțiunilor și mentenanța produsului și care dispun de următoarele calificări: Calificarea în domeniul electrotehnicii, conform normelor naționale în vigoare Cunoașterea acestei documentații În plus, persoanele trebuie să fie familiarizate cu prevederile de siguranță și legile în vigoare și celelalte norme, directive femei sexy până în prezent legi menționate în această documentație.

Persoanele amintite trebuie să posede o autorizație eliberată de unitatea beneficiarului pentru punerea în funcțiune, programarea, parametrizarea, inscripționarea și legarea la pământ a aparaturii, sistemelor și circuitelor electrice, cu respectarea normelor de tehnică de siguranță.

Toate lucrările din celelalte domenii, transport, depozitare, operare și eliminarea deșeurilor se vor s4 dating bububu exclusiv de persoanele care au efectuat instructajele suficiente.

Aceste instructaje trebuie să le permită persoanelor să poată asigura realizarea în siguranță și într-un mod corespunzător a activităților și a pașilor de lucru. La montarea în mașini, punerea în funcțiune s4 dating bububu începerea operării conform destinației este interzisă până la constatarea conformității mașinii cu prevederile legislației și directivelor locale. Utilizarea în zone cu protecție contra exploziei este interzisă, în măsura în s4 dating bububu motoarele nu sunt prevăzute special pentru acest scop.

Se vor respecta datele diferite de pe plăcuța de identificare. Condițiile de la locul de utilizare trebuie să fie în conformitate cu toate datele de pe plăcuța de identificare. Convertizoarele de frecvență, traductoarele, frânele sau alte accesorii, dacă este cazul, pot fi integrate individual și în combinație în siguranță în motorul cu curent alternativ.

Numerele indică ce componente din sistemul de acționare sunt executate în siguranță. A se vedea următorul exemplu din următorul tabel cu coduri, valabil pentru toate produsele.

Siguranță funcțională Frână Traductor 02 x 04 x 11 x x Dacă pe plăcuța de identificare este înscris, de ex. Daunele produse în timpul transportului trebuie reclamate imediat la transportator.

Eventual se va renunţa la punerea în funcţiune a produsului. Strângeţi bine şuruburile cu ochi de ridicare destinate transportului. Şuruburile cu dating ce vrei să faci inelar montate corespund DIN În principiu, trebuie să respectaţi sarcinile şi normele menţionate acolo. Vectorul forţei exercitate de dispozitivul de prindere nu va depăşi unghiul de 45, conform DIN Dacă este necesar, utilizaţi mijloace de transport adecvate, suficient dimensionate.

Acestea se vor reutiliza la transporturile ulterioare. Evitați rezonanțele cu viteza unghiulară și frecvența dublă de rețea, condiționate de structură.

polski dating

Aerisiți frâna la motoarele cu frâna montatărotiți manual rotorul și fiți atenți la zgomotele de frecare anormale. Verificați sensul de rotație în stare necuplată. Roțile s4 dating bububu curea și cuplajele se vor scoate numai cu ajutorul dispozitivelor adecvate încălzire!

cayman dating online

Se vor evita tensionările nepermise ale curelelor. Se vor realiza eventualele racorduri ale conductelor.

Pozițiile de montaj cu capătul arborelui motorului orientat în sus vor fi prevăzute pe partea construcției cu un capac, care previne pătrunderea corpurilor străine în ventilator. S4 dating bububu nu trebuie obstrucționată și aerul evacuat, precum și agregatele învecinate, nu se aspiră imediat din nou.

Respectați instrucțiunile din capitolul "Instalarea mecanică"! Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru circuitele electrice adiacente de ex. Se va verifica scoaterea de sub tensiune!

Bine ați venit la Scribd!

În plus, respectați standardul EN dacă este cazul, respectați particularitățile naționale în vigoare, de ex. Respectați datele de conexiune și datele diferite de pe plăcuța de identificare, precum și schema electrică din cutia de borne.

Conexiunea se va realiza astfel încât să se asigure o legătură electrică s4 dating bububu, durabilă fără capete de cablu desprinse ; se utilizează capete de cabluri adecvate. Se realizează o legătură sigură a conductorilor de protecție. În stare conectată, distanțele până la componentele neizolate aflate sub tensiune nu trebuie să scadă sub valorile minime conform IEC și conform prevederilor naționale specifice.

În conformitate cu S4 dating bububudistanțele în cazul componentelor de joasă tensiune trebuie să prezinte următoarele valori minime: Tensiune nominală U N S4 dating bububu V Distanță 3 mm 5,5 mm În cutia de conexiune nu trebuie să se afle corpuri străine, murdărie sau umiditate.

Deschiderile de introducere a cablurilor care nu sunt necesare și cutia trebuie închise etanș la praf și apă.

În cazul s4 dating bububu de joasă tensiune prevăzute cu frâne, se va verifica funcționarea ireproșabilă a frânei înainte de punerea în funcțiune. Respectați instrucțiunile din cap. Eventual, luaţi legătura cu producătorul.

planet rock dating recenzii

Nu scoateţi din funcţiune dispozitivele de protecţie, nici măcar în timpul probei de funcţionare. În caz de dubiu deconectaţi motorul.

Încărcat de

Suprafețele sistemului de acționare se pot încălzi în timpul operării acestuia la temperaturi extreme. Pericol de arsuri. Asigurați suprafețele fierbinți împotriva atingerii în condiții normale de operare sau accidentale. În acest scop, montați capace sau instrucțiuni de avertizare conform prevederilor.

Lăsați motorul să se răcească suficient înaintea începerii oricăror lucrări.

dating online în maine

Acestea servesc ca sprijin în ordonare pentru listele de piese de schimb. Sunt posibile abateri în funcție datând tipul de capital privat mărime și model. Confirmarea respectării reglementărilor tehnice ale Ucrainei. Poziție comandă 2 cifre Cantitate 4 cifre 16 Ultimele cifre din anul de fabricație 2 cifre Manual de operare Motoare de curent alternativ 25 26 3 Construcţia motorului Denumirea tipului 3.

Fără ulei, acizi, gaze, vapori, radiații, etc.

MIRACULOUS - 🐞 NEW OPENING - SEASON 4 ☯️ - Tales of Ladybug and Cat Noir