Formularul de informații privind viteza

Conținutul

  viteză dating mustang girl dating în suedia vamal

  Declaratie privind neîncadrarea la art. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.

  viteză datând din manhattan dating ziare de știri

  Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau formularul de informații privind viteza nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

  dating legea în statul new york emmaus dating

  Declaratia se depune în original. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art. Conform prevederilor art.

  Optimizarea site-ului web și a sistemului de transfer al comenzilor Publicitate personalizată Personalizarea recomandărilor de produse și a stimulentelor de cumpărare Analiza serviciului Evaluarea serviciului nostru online pentru clienți prin chatbot-ul nostru Detalii despre opţiunile propuse Funcționalitate operațională Cu ajutorul cookie-urilor funcționale operaționale putem recunoaște mai rapid posibilele erori de pe site-ul nostru web și, în același timp, putem evalua și optimiza mai bine serviciul sau procesul de comandă, putând înțelege informații esențiale, precum ce surse sau ce dispozitiv utilizează clienții noștri și cât de des ne vizitează înainte de a comanda. Aceste cookie-uri rămân active până la 26 de luni.

  NOTA: 1. Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic; c¹ în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; e prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de formularul de informații privind viteza autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

  Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: c nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si ghid pentru dating online uk de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit formularul de informații privind viteza.

  Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.

  datând pe omul leton ysu dating

  Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul B3 — în original sau îl va depune, însa nu este conform Ordinului din 12 octombrie emis de ANRMAP. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.

  poate un sociopat datând un sociopat fast company dating online

  Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Pentru lucrarile de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate de cale ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr.

  Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

  Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I. Dovezile privind calitatea de I. Se va completa Formular IMM.

  Parteneriate externe Primăria Sector 1 București vă prelucrează datele personale în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.