Locuri de muncă Transport în Botoșani - Iunie

Dating de locuri de muncă de autobuz

Conținutul

    Alte activităţi: Intocmeste rapoarte curente si rapoarte de informare catre investitori, pentru a fi transmise la BVB si ASF; Asigura suport pentru pregatirea Adunarilor Generale ale Actionarilor comisia de verificare a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta, secretariat tehnic ; Colaboreaza si asigura suport Departamentului de Relatii cu Investitorii in vederea informarii investitorilor cu privire la subiectele din ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, care au legatura cu raportarile financiare si bugetul SNN; Pregateste prezentari pentru informarea investitorilor cu privire la activitatea desfasurata de SNN; Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor si competentelor Directiei Financiare, din dispozitia Directorului Directiei Financiare SNN sau a Sefului de Departament.

    Data limită de depunere a dosarelor de candidatură Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

    te întâlnești cu un quiz ratat