nemen om te zorgen voor - Traducere în engleză - exemple în olandeză | Reverso Context

Dating op hoog nivelau, Vă rugăm să consultați condițiile de rezervare

dating op hoog nivelau

Romanian 6 şi 7. Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să permită atingerea unui grad maxim de refolosire şi reciclare a componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

Last Update: Quality: Dutch Deze hernieuwde wetgeving richt dating op hoog nivelau op het harmoniseren van de monitoringmethoden en legt meer nadruk op instrumenten om de ingezamelde informatie over de kwaliteit van het zwemwater bij het grote publiek dating op hoog nivelau brengen.

Romanian Această legislaţie armonizează metodele de monitorizare și accentuează importanţa mijloacelor de diseminare a informaţiilor destinate publicului privind calitatea apei pentru scăldat.

Vă rugăm să consultați condițiile de rezervare

Last Update: Quality: Dutch Indien hergebruik niet de voorkeur verdient, dient alle gescheiden ingezamelde AEEA voor nuttige toepassing te worden aangeboden en daarbij moet een hoog niveau van recycling en nuttige toepassing worden bereikt. Romanian În cazul în care nu este preferabilă refolosirea, toate DEEE colectate separat ar trebui să fie valorificate, în vederea atingerii unui înalt nivel de reciclare şi valorificare.

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Last Update: Quality: Dutch 5. Onverminderd lid 1, zorgen de lidstaten ervoor dat op uiterlijk 31 december een gemiddelde hoeveelheid gescheiden ingezamelde AEEA uit particuliere huishoudens wordt bereikt van ten minste vier kilogram per inwoner per jaar.

dating op hoog nivelau

Romanian 5 Fără a aduce atingere alin. Last Update: Quality: Dutch Voor milieubeschermingsdoeleinden kunnen de lidstaten minimumkwaliteitsnormen voor de verwerking van ingezamelde AEEA invoeren. De lidstaten die voor deze kwaliteitsnormen kiezen, brengen deze ter kennis van de Commissie, die deze normen bekendmaakt.

dating op hoog nivelau

Romanian În sensul protecţiei mediului, statele membre pot stabili norme calitative minime pentru tratarea DEEE colectate. Statele membre care optează pentru asemenea norme de calitate informează cu privire la aceasta Comisia, care publică aceste norme.

dating op hoog nivelau

Last Update: